Resolve
RDF Terms

  Click to Copy
  dcat:spatialResolutionInMeters
  Click to Copy
  http://www.w3.org/ns/dcat#spatialResolutionInMeters

  Recommended prefix

  Copy 'PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>'

  dcat:

  lang:da
  geografisk opløsning (meter)
  lang:cs
  prostorové rozlišení (metry)
  lang:es
  resolución espacial (metros)
  lang:it
  risoluzione spaziale (metros)
  lang:en-US
  spatial resolution (meters)
  lang:en-GB
  spatial resolution (metres)
  lang:da
  mindste geografiske afstand som kan erkendes i et datasæt, målt i meter.
  lang:en-US
  minimum spatial separation resolvable in a dataset, measured in meters.
  lang:en-GB
  minimum spatial separation resolvable in a dataset, measured in metres.
  lang:cs
  minimální prostorový rozestup rozeznatelný v datové sadě, měřeno v metrech.
  lang:es
  mínima separacíon espacial disponible en un conjunto de datos, medida en metros.
  lang:it
  separazione spaziale minima risolvibile in un set di dati, misurata in metri.
  lang:en-US
  minimum spatial separation resolvable in a dataset, measured in meters.
  lang:en-GB
  minimum spatial separation resolvable in a dataset, measured in metres.
  lang:cs
  minimální prostorový rozestup rozeznatelný v datové sadě, měřeno v metrech.
  lang:es
  mínima separacíon espacial disponible en un conjunto de datos, medida en metros.
  lang:it
  separazione spaziale minima risolvibile in un set di dati, misurata in metri.
  lang:da
  mindste geografiske afstand som kan resolveres i et datasæt, målt i meter.
  lang:en
  New property added in DCAT 2.0.
  lang:cs
  Nová vlastnost přidaná ve verzi DCAT 2.0.
  lang:it
  Nuova proprietà aggiunta in DCAT 2.0.
  lang:es
  Nueva propiedad añadida en DCAT 2.0.
  lang:da
  Ny genskab tilføjet i DCAT 2.0.
  lang:da
  Kan optræde i forbindelse med beskrivelse af datasættet eller datasætditributionen, så der er ikke angivet et domæne for egenskaben.
  lang:en
  Might appear in the description of a Dataset or a Distribution, so no domain is specified.
  lang:cs
  Může se vyskytnout v popisu Datové sady nebo Distribuce, takže nebyl specifikován definiční obor.
  lang:da
  Alternative geografiske opløsninger kan leveres som forskellige datasætdistributioner.
  lang:en
  Alternative spatial resolutions might be provided as different dataset distributions.
  lang:es
  Distintas distribuciones de un conjunto de datos pueden tener resoluciones espaciales diferentes.
  lang:da
  Hvis datasættet udgøres af et billede eller et grid, så bør dette svare til afstanden mellem elementerne. For andre typer af spatiale datasæt, vil denne egenskab typisk indikere den mindste afstand mellem elementerne i datasættet.
  lang:en
  If the dataset is an image or grid this should correspond to the spacing of items. For other kinds of spatial dataset, this property will usually indicate the smallest distance between items in the dataset.
  lang:cs
  Pokud je datová sada obraz či mřížka, měla by tato vlastnost odpovídat rozestupu položek. Pro ostatní druhy prostorových datových sad bude tato vlastnost obvykle indikovat nejmenší vzdálenost mezi položkami této datové sady.
  lang:it
  Risoluzioni spaziali alternative possono essere fornite come diverse distribuzioni di set di dati.
  lang:cs
  Různá prostorová rozlišení mohou být poskytována jako různé distribuce datové sady.
  lang:it
  Se il set di dati è un'immagine o una griglia, questo dovrebbe corrispondere alla spaziatura degli elementi. Per altri tipi di set di dati spaziali, questa proprietà di solito indica la distanza minima tra gli elementi nel set di dati.
  lang:es
  Si el conjunto de datos es una imágen o grilla, esta propiedad corresponde al espaciado de los elementos. Para otro tipo de conjunto de datos espaciales, esta propieda usualmente indica la menor distancia entre los elementos de dichos datos.