Resolve
RDF Terms

  Click to Copy
  dcat:temporalResolution
  Click to Copy
  http://www.w3.org/ns/dcat#temporalResolution

  Recommended prefix

  Copy 'PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>'

  dcat:

  lang:es
  resolución temporal
  lang:it
  risoluzione temporale
  lang:en
  temporal resolution
  lang:da
  tidslig opløsning
  lang:cs
  časové rozlišení
  lang:da
  mindste tidsperiode der kan resolveres i datasættet.
  lang:en
  minimum time period resolvable in a dataset.
  lang:cs
  minimální doba trvání rozlišitelná v datové sadě.
  lang:it
  periodo di tempo minimo risolvibile in un set di dati.
  lang:es
  período de tiempo mínimo en el conjunto de datos.
  lang:da
  mindste tidsperiode der kan resolveres i datasættet.
  lang:en
  minimum time period resolvable in a dataset.
  lang:cs
  minimální doba trvání rozlišitelná v datové sadě.
  lang:it
  periodo di tempo minimo risolvibile in un set di dati.
  lang:es
  período de tiempo mínimo en el conjunto de datos.
  lang:en
  New property added in DCAT 2.0.
  lang:cs
  Nová vlastnost přidaná ve verzi DCAT 2.0.
  lang:it
  Nuova proprietà aggiunta in DCAT 2.0.
  lang:es
  Nueva propiedad añadida en DCAT 2.0.
  lang:da
  Kan optræde i forbindelse med beskrivelse af datasættet eller datasætditributionen, så der er ikke angivet et domæne for egenskaben.
  lang:en
  Might appear in the description of a Dataset or a Distribution, so no domain is specified.
  lang:cs
  Může se vyskytnout v popisu Datové sady nebo Distribuce, takže nebyl specifikován definiční obor.
  lang:en
  Alternative temporal resolutions might be provided as different dataset distributions.
  lang:da
  Alternative tidslige opløsninger kan leveres som forskellige datasætdistributioner.
  lang:es
  Distintas distribuciones del conjunto de datos pueden tener resoluciones temporales diferentes.
  lang:da
  Hvis datasættet er en tidsserie, så bør denne egenskab svare til afstanden mellem elementerne i tidsserien. For andre typer af datasæt indikerer denne egenskab den mindste tidsforskel mellem elementer i datasættet.
  lang:en
  If the dataset is a time-series this should correspond to the spacing of items in the series. For other kinds of dataset, this property will usually indicate the smallest time difference between items in the dataset.
  lang:cs
  Pokud je datová sada časovou řadou, měla by tato vlastnost odpovídat rozestupu položek v řadě. Pro ostatní druhy datových sad bude tato vlastnost obvykle indikovat nejmenší časovou vzdálenost mezi položkami této datové sady.
  lang:it
  Risoluzioni temporali alternative potrebbero essere fornite come diverse distribuzioni di set di dati.
  lang:cs
  Různá časová rozlišení mohou být poskytována jako různé distribuce datové sady.
  lang:it
  Se il set di dati è una serie temporale, questo dovrebbe corrispondere alla spaziatura degli elementi della serie. Per altri tipi di set di dati, questa proprietà di solito indica la più piccola differenza di tempo tra gli elementi nel set di dati.
  lang:es
  Si el conjunto de datos es una serie temporal, debe corresponder al espaciado de los elementos de la serie. Para otro tipo de conjuntos de datos, esta propiedad indicará usualmente la menor diferencia de tiempo entre elementos en el dataset.