Resolve
RDF Terms

  Data based on @zazuko/vocabularies
  Click to Copy
  dbo:ClericalOrder
  Click to Copy
  http://dbpedia.org/ontology/ClericalOrder

  Recommended prefix

  Copy 'PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>'

  dbo:

  lang:en
  clerical order
  lang:de
  klerikaler Orden
  lang:nl
  kloosterorde
  lang:ga
  ord rialta
  lang:es
  orden clerical
  lang:it
  ordine clericale
  lang:fr
  ordre religieux
  lang:el
  κληρική τάξη
  lang:nl
  Een kloosterorde is een orde van religieuzen, mannen of vrouwen, die zich verenigd hebben omtrent een gemeenschappelijke geloofsopvatting en kloosterregel waaraan zij gebonden zijn, en op een permanente wijze samenleven binnen één en dezelfde plaatselijke gemeenschap, een klooster of een tempel. Meerdere kloosters van gelijkgezinde religieuzen vormen samen een kloosterorde.