Resolve
RDF Terms

  Data based on @zazuko/vocabularies
  Click to Copy
  dbo:StatedResolution
  Click to Copy
  http://dbpedia.org/ontology/StatedResolution

  Recommended prefix

  Copy 'PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>'

  dbo:

  lang:nl
  Aangenomen Besluit
  lang:de
  Angenommen Beschluß
  lang:en
  Stated Resolution
  lang:en
  A Resolution describes a formal statement adopted by a meeting or convention.
  lang:nl
  Een Besluit of Verklaring beschrijft een formeel besluit of formele aanbeveling aangenomen door een vergadering.