Resolve
RDF Terms

  Data based on @zazuko/vocabularies
  Click to Copy
  dbo:StormSurge
  Click to Copy
  http://dbpedia.org/ontology/StormSurge

  Recommended prefix

  Copy 'PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>'

  dbo:

  lang:de
  Sturmflut
  lang:en
  storm surge
  lang:nl
  stormvloed
  lang:nl
  Een stormvloed is de grootschalige overstroming van een kustgebied onder invloed van de op elkaar inwerkende krachten van wind, getij en water