Resolve
RDF Terms

  Data based on @zazuko/vocabularies
  Click to Copy
  dbo:connectsReferencedTo
  Click to Copy
  http://dbpedia.org/ontology/connectsReferencedTo

  Recommended prefix

  Copy 'PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>'

  dbo:

  lang:en
  connects referenced to
  lang:nl
  verbindt referentieobject met
  lang:en
  connects a referenced resource to another resource. This property is important to connect non-extracted resources to extracted ones
  lang:nl
  creëert een verwijzing van het gerefereerde objct naar een ander object. Speciaal van belang voor het verbinden van niet-geëxtraheerde resources met de gebruikelijke resources