Resolve
RDF Terms

  Click to Copy
  dcat:catalog
  Click to Copy
  http://www.w3.org/ns/dcat#catalog

  Recommended prefix

  Copy 'PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>'

  dcat:

  lang:en
  catalog
  lang:it
  catalogo
  lang:es
  catálogo
  lang:cs
  katalog
  lang:da
  katalog
  lang:en
  A catalog whose contents are of interest in the context of this catalog.
  lang:da
  Et katalog hvis indhold er relevant i forhold til det aktuelle katalog.
  lang:cs
  Katalog, jehož obsah je v kontextu tohoto katalogu zajímavý.
  lang:it
  Un catalogo i cui contenuti sono di interesse nel contesto di questo catalogo.
  lang:es
  Un catálogo cuyo contenido es de interés en el contexto del catálogo que está siendo descripto.
  lang:en
  A catalog whose contents are of interest in the context of this catalog.
  lang:da
  Et katalog hvis indhold er relevant i forhold til det aktuelle katalog.
  lang:cs
  Katalog, jehož obsah je v kontextu tohoto katalogu zajímavý.
  lang:it
  Un catalogo i cui contenuti sono di interesse nel contesto di questo catalogo.
  lang:es
  Un catálogo cuyo contenido es de interés en el contexto del catálogo que está siendo descripto.
  lang:da
  har delkatalog
  lang:en
  New property added in DCAT 2.0.
  lang:cs
  Nová vlastnost přidaná ve verzi DCAT 2.0.
  lang:es
  Nueva propiedad agregada en DCAT 2.0.
  lang:it
  Nuova proprietà aggiunta in DCAT 2.0.